ముఖ్య కథనాలు

చికాగో హోటల్ రూంలో ఘోస్ట్..! - Namasthe Telangana;

చికాగో హోటల్ రూంలో ఘోస్ట్..! - Namasthe Telangana

Namasthe Telanganaచికాగో హోటల్ రూంలో ఘోస్ట్..!Namasthe Telanganaచికాగో: అది చికాగోలోని అత్యంత అధునాతన సౌకర్యాలు కలిగిన లగ్జరీ హోటల్. ఎయిర్‌ఇండియా స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఉండేది అక్కడే. అయితే ఎయిర్‌ ఇండియా స్టాఫ్ అందులోకి వెళ్లగానే వింత శబ్దాలు వినిపిస్తాయి. కళ్లముందు ఘోస్ట్‌లాగా కనిపించే నీడ ప్రత్యక్షమవుతుంది. కిటికీలు, తలుపులు ఊగుతూంటాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ఎయిర్‌ఇండియా సిబ్బంది ...ఇంకా మరిన్ని »