ముఖ్య కథనాలు

చరిత్రలోనే భారీ ఉల్కాపాతం.. ఆగస్టు 12న జీవితంలో అరుదైన దృశ్యం మిస్ కావద్దు - వెబ్ దునియా;

చరిత్రలోనే భారీ ఉల్కాపాతం.. ఆగస్టు 12న జీవితంలో అరుదైన దృశ్యం మిస్ కావద్దు - వెబ్ దునియా

వెబ్ దునియాచరిత్రలోనే భారీ ఉల్కాపాతం.. ఆగస్టు 12న జీవితంలో అరుదైన దృశ్యం మిస్ కావద్దువెబ్ దునియారాత్రి పూట కూడా పగలు లాగా కనిపిస్తే భూమికి ఏదో ఉత్పాతం ఊడిపడనుందని భయపడతాం. కాని అది ఉత్పాతం కాదు.. ఉల్కాపాతం ప్రభావమట. బహశా మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ ఉల్కా పాతం ఆగస్టు 12వ తేదీ రాత్రి కనువిందు చేయనుందని ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్నారు. ఆ రోజు రాత్రి కూడా పగలు వలె కనిపిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దాదాపుగా గంటకు 100 వరకు ఉల్కలు ...ఇంకా మరిన్ని »