เรื่องเด่น

กกต. ยุ กรธ.ยื่นข้อโต้แย้งมติสนช. ให้

กกต. ยุ กรธ.ยื่นข้อโต้แย้งมติสนช. ให้ "ผู้ตรวจการฯ"อยู่ต่อ - คม-ชัด-ลึก

คม-ชัด-ลึกกกต. ยุ กรธ.ยื่นข้อโต้แย้งมติสนช. ให้ "ผู้ตรวจการฯ"อยู่ต่อคม-ชัด-ลึกสมชัย" ชี้ กรธ.ต้องมีจุดยืน-ใจกล้า ใช้สิทธิโต้แย้งมติสนช.คงผู้ตรวจฯอยู่ต่อ. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงกรณีนายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ. ออกมาระบุว่า กรธ.ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้สิทธิของ กรธ. ในการโต้แย้งประเด็น สนช. มีมติให้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ...and more »