กต.แจงประสานUSช่วยเหยื่อค้าประเวณีเต็มที่ - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

กต. แจง ประสานสหรัฐช่วยเหลือกรณีจับกุมเครือข่ายค้าประเวณีที่ล่อลวงหญิงไทยเต็มที่ พร้อมเตือน ตรวจสอบบริษัทนายหน้าจัดหางานให้ชัดเจน หวั่นถูกหลอกอีก. น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ...