เรื่องเด่น

กมธ.ร่างกม.ยุทธศาสตร์ฯเตรียมส่งร่างให้สนช. - TNN24;

กมธ.ร่างกม.ยุทธศาสตร์ฯเตรียมส่งร่างให้สนช. - TNN24

TNN24กมธ.ร่างกม.ยุทธศาสตร์ฯเตรียมส่งร่างให้สนช.TNN24กมธ.ร่างกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมส่งร่างกฎหมายให้สนช. บรรจุเข้าพิจารณาวาระ 2-3 วันที่ 22 มิ.ย.นี้. วันนี้ (1มิ.ย.60) พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ...and more »