เปิดใจนิสิตวิศวะ จุฬาฯ ทำไมต้องค้านกฎแต่งชุดผิด ตัดสิทธิทุน-ชวดเกียรตินิยม - มติชน

จากกรณีฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายภายในคณะจนมีลักษณะค่อนข้างเข้มงวด ก่อให้เกิดกระแสคัดค้านจากกลุ่มนิสิตจำนวนหนึ่งที่เห็นว่าระเบียบดังกล่าวมีความเข้มงวดเกินไป และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ...

คณบดีวิศวฯ จุฬาฯ ชี้ 'ใส่ชุดนิสิต' ฝึกเคารพกฎหมาย - VoiceTV

นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านการแต่งชุดนิสิตนอกห้องเรียน ได้มากกว่า 400 รายชื่อแล้ว เตรียมยื่นให้คณบดีฯ พิจารณาในสัปดาห์หน้า ด้านคณบดีฯ ชี้แจงว่า การใส่ชุดนิสิต เท่ากับเป็นการฝึกเคารพกฎหมาย. วันที่สองของการลงชื่อ เรียกร้องให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ล่ารายชื่อถึงศุกร์นี้ ต้านระเบียบเข้มบังคับแต่งชุดนิสิตแม้ไม่มีเรียน - VoiceTV

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกว่า 300 คน ร่วมลงชื่อคัดค้านแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ที่ยึดบัตรนิสิตที่ไม่แต่งกายให้ถูกระเบียบ แม้จะไม่ได้เข้าห้องเรียน เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงคณบดี ศุกร์นี้. นายฐาปกร แก้วลังกา นิสิตภาควิชาไฟฟ้า ปี 3 ...

กลุ่มนิสิตวิศวฯ จุฬา รณรงค์ต้านระเบียบแต่งชุดนิสิตนอกห้องเรียน - VoiceTV

กลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รณรงค์ลงชื่อต้านการแต่งชุดนิสิตนอกห้องเรียน หลังมีการตรวจเข้ม ชี้เป็นการละเมิดสิทธิ เตรียมยื่นเรื่องต่อคณบดีวันที่ 14 ก.พ. นี้. จากกรณีที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศเตือนให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ...