เรื่องเด่น

คนเชื่อมั่นปี4คสช.ให้คะแนนแก้ทุจริตเพิ่ม-ด้านศก.ลดลง - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น;

คนเชื่อมั่นปี4คสช.ให้คะแนนแก้ทุจริตเพิ่ม-ด้านศก.ลดลง - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็นคนเชื่อมั่นปี4คสช.ให้คะแนนแก้ทุจริตเพิ่ม-ด้านศก.ลดลงสำนักข่าว ไอเอ็นเอ็นกรุงเทพโพลล์ ประชาชนเชื่อมั่นก้าวสู่ปี 4 คสช. เพิ่มขึ้นได้ 5.38 เต็ม 10 ด้านการเมืองมากสุด ด้านเศรษฐกิจน้อยสุด และลดลงจากครั้งก่อน 0.18 คะแนน. "กรุงเทพโพลล์" ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นประเทศไทยกับการก้าวสู่ปีที่ 4 ...and more »

'โพลล์'ชี้สู่ปีที่ 4คสช.ปชช.เชื่อมั่นต่อศักยภาพ ปท.เพิ่มขึ้น - คม-ชัด-ลึก;

'โพลล์'ชี้สู่ปีที่ 4คสช.ปชช.เชื่อมั่นต่อศักยภาพ ปท.เพิ่มขึ้น - คม-ชัด-ลึก

คม-ชัด-ลึก'โพลล์'ชี้สู่ปีที่ 4คสช.ปชช.เชื่อมั่นต่อศักยภาพ ปท.เพิ่มขึ้นคม-ชัด-ลึกโพลล์ ชี้ ก้าวสู่ปีที่ 4 คสช. ปชช.มีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ ปท.เพิ่มขึ้น โดยการแก้ปัญาทุจริตฯและกระบวน ยธ.และการบังคับใช้ กม. ปชช.เชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมากที่สุด. ก้าวสู่ปีที่ 4 ในการบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 5.38 คะแนน จากเดิม ...and more »