คมเลนส์ส่องพระ 30 ก.ย. 2560 - คมชัดลึก

คมเลนส์ส่องพระ โดยแล่ม จันท์พิศาโล วันที่ 30 ก.ย. 2560. คมเลนส์ส่องพระ 30 ก.ย. 2560 ** วัดนางพญา จ.พิษณุโลก เป็นวัดเก่าแก่ สมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ติดกับ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และ วัดราชบูรณะ แต่เดิม ๒ วัดนี้อยู่ติดกัน ต่อมามีการสร้าง สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ...