เคาะเลิกอุ้มอุตฯอ้อยปล่อยค้าเสรีน้ำตาล - อาร์วายที9

ทำเนียบ * ครม.ไฟเขียวปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทรายทั้งระบบ เผยรัฐเลิกอุ้มปล่อยค้าน้ำตาลเสรี แต่ช่วยเกษตรกร-โรงงานทางอื่น. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมน ...

ครม.ไฟเขียวปรับโครงสร้างอุตฯอ้อยและน้ำตาล - กรุงเทพธุรกิจ

"ครม."เห็นชอบปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งระบบ ชู 5 แผนหลัก หวังสอดคล้อง WTO เดินหน้าเลิกอุดหนุนราคา. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ...

สรุป มติ ครม. (11 ตุลาคม 2559 ) - ฐานเศรษฐกิจ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้(11 ตุลาคม 2559 ) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท ...

แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ - อาร์วายที9

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ. สาระสำคัญของเรื่อง. อก. รายงานว่า อก. ได้จัดทำแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. 2559 – 2564 ...