เรื่องเด่น

หีบพระปาฏิโมกข์แกะลายไทย - อาร์วายที9

หีบพระปาฏิโมกข์แกะลายไทยอาร์วายที9ไทยโพสต์ * สำนักช่างสิบหมู่แกะสลักลายไทยวิจิตรงดงาม บน "หีบพระปาฏิโมกข์-ธรรมาสน์-ตู้พระไตรปิฎก" ก่อนปิดทอง เผยใช้ไม้สักคุณภาพดีสร้างเครื่องสังเค็ดในพระราชพิธี 41 ชุด ถวายพระอารามหลวง. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายชรินทร์ ฉายอรุณ ...and more »