ผลวิจัยระบุ ว่ายน้ำสระ 'มีคลอรีน' ทำฟันผุ - ก่อมะเร็ง - กรุงเทพธุรกิจ

อาจารย์ สจล.เผยสระว่ายน้ำที่มีคลอรีนทำฟันผุกร่อน มีสารตกค้างเป็นสารก่อมะเร็ง กระทบนักกีฬา ผู้ชื่นชอบว่ายน้ำ คิดค้นนวัตกรรมบำบัดน้ำแบบไม่ใช้คลอรีน. รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. บอกว่า ...

บอกลา “คลอรีน” - คม-ชัด-ลึก

สจล. ผุดนวัตกรรม “สระว่ายน้ำโอโซน” บอกลา “คลอรีน”ต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์ ลดนำเข้าเทคโนโลยีและสารคลอรีน จาก ตปท. ปีละไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท. เดือน เม.ย. ของทุกปี ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างสมบูรณ์ ...