“เพื่อไทย” จี้ รบ. ปล่อยตัวชาวบ้าน ต.หินลาดที่ถูกเชิญตัวเข้าค่ายทหาร - มติชน

“เพื่อไทย” จี้ รบ. ปล่อยตัวชาวบ้าน ต.หินลาดที่ถูกเชิญตัวเข้าค่าย หลังให้ข่าวปมขุกคลองหนองพล จ.พิษณุโลก. เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคพท. และพล.ต.อ.