พิมายอ่วมน้ำท่วมไร่นา3พันไร่วอนรัฐเร่งช่วย - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

3ตำบลในอำเภอพิมาย ฝนตกหนักน้ำท่วมไร่นากว่า 3 พันไร่ เกษตรกรวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือ. นายสาทิช บวชสันเทียะ สมา ชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขต อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นตัวแทน นำเกษตรกรต.ท่าหลวง ต.ชีวาน และ ต.สัมฤทธิ์ กว่า 60 คน ...