“หน่อง” เปิดตัว “คุณเห็นฉันไหม Can You See Me?” - บ้านเมือง

มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน องค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศ ร่วมกับรัฐบาลโดย กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม ฉลองวันต่อต้านการค้ามนุษย์สากลโดยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ “คุณเห็นฉันไหม Can You See Me?