ยื่น 40000 รายชื่อผู้ใช้เน็ตหยุด Single Gateway หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล - ประชาชาติธุรกิจ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตัวแทนเครือข่ายพลเมืองเน็ตยื่น 40,000 รายชื่อ (ตัวเลข ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559) ที่ร่วมกันรณรงค์ออนไลน์ผ่าน change.org “หยุด Single Gateway หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล” ต่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง ...

พลเมืองเน็ตยื่น 4 หมื่นชื่อเบรกร่าง พ.ร.บ.คอมพ์ - Single Gateway ส่อละเมิดสิทธิ - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต และ ผอ.แอมเนสตี้ไทย ยื่น 4 หมื่นรายชื่อค้าน Single Gateway และ ร่าง พ.ร.บ.คอมพ์ จี้แก้ปมจำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ห่วงใช้อินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย ขอทบทวน 3 มาตรา ด้านรองประธาน สนช.รับอยากให้เข้าไปแจง กมธ.ด้วย

ยื่น 4 หมื่นชื่อผู้ใช้เน็ต เรียกร้องชะลอแก้ พ.ร.บ.คอมฯ ย้ำหยุดสอดแนม - ประชาไท

เครือข่ายพลเมืองเน็ตยื่น 40,000 รายชื่อ สนช. เรียกร้องชะลอการพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ชี้จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน. 7 ก.ค. 2559 ตัวแทนเครือข่ายพลเมืองเน็ตยื่น 40,000 รายชื่อ (ตัวเลข ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559) ที่ร่วมกันรณรงค์ออนไลน์ผ่าน change.org “หยุด ...