เรื่องเด่น

วธ.จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศถวายบูรพกษัตริย์ราชวงศ์จักรี - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ;

วธ.จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศถวายบูรพกษัตริย์ราชวงศ์จักรี - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการวธ.จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศถวายบูรพกษัตริย์ราชวงศ์จักรีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการวันนี้ (19 เม.ย.) ที่ วัดราชบพิตรฯ เมื่อเวลา 17.05 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศถวายบูรพกษัตริย์ เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ...and more »

6 กระทรวงน้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 235 ปีราชวงศ์จักรี - คม-ชัด-ลึก;

6 กระทรวงน้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 235 ปีราชวงศ์จักรี - คม-ชัด-ลึก

คม-ชัด-ลึก6 กระทรวงน้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 235 ปีราชวงศ์จักรีคม-ชัด-ลึกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 6 หน่วยงานเข้าเฝ้าร่วมน้อมรำลึก. สมเด็จพระสังฆราช 6 กระทรวง, ราชวงศ์จักรี 235 ปี, กระทรวง, น้อม, รำลึก, ใต้ · รมว.มหาดไทย ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส. สมเด็จพระสังฆราช 6 กระทรวง, ราชวงศ์จักรี 235 ปี, กระทรวง, ...and more »

มท.นำ 6 กระทรวง เทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี 235 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ - บ้านเมือง;

มท.นำ 6 กระทรวง เทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี 235 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ - บ้านเมือง

บ้านเมืองมท.นำ 6 กระทรวง เทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี 235 ปีกรุงรัตนโกสินทร์บ้านเมือง"มหาดไทย" นำ 6 กระทรวง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยืนยาว. วันนี้ (19 เม.ย. 60) เวลา 16.50 น ...and more »