เรื่องเด่น

มรภ.สงขลา เปิดคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ - บ้านเมือง;

มรภ.สงขลา เปิดคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ - บ้านเมือง

บ้านเมืองมรภ.สงขลา เปิดคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษบ้านเมืองมรภ.สงขลา จับมือมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจคัดกรองและค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ภาคใต้ ให้บริการฟรีวันที่ 10 ส.ค.นี้ พร้อมจูงมือผู้ปกครองเข้ารับความรู้ ร่วมพัฒนาศักยภาพ. รศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล ...and more »