ยอดแอดมิชชั่นปี 60 รับ1แสนสมัครแค่8หมื่น - คม-ชัด-ลึก

สมาคมทปอ.เผยยอดสมัครแอดมิชชั่น ปี 60 จำนวน 81,230 คน จากรับ 109,129 คน เหตุผู้สมัครค่อนข้างน้อยที่นั่งเหลือเกือบ 3 หมื่น. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ...