คอลัมน์: ฝ่าวงล้อม: คำตอบของ 'กูพูดไม่ได้' - อาร์วายที9

โครงการรับจำนำข้าวนั้น ศาลฎีกาฯ พิพากษาว่า "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" อดีตนายกฯ ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหาย. เพราะในขณะดำเนินโครงการได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความเสียหายแล้ว. แต่ผู้ที่มีความผิดในการเดำนินการโครง ...