เรื่องเด่น

เจาะตัดถนนเชื่อมต่อ 2 จังหวัดเร่งระบายน้ำ - กรุงเทพธุรกิจ

เจาะตัดถนนเชื่อมต่อ 2 จังหวัดเร่งระบายน้ำกรุงเทพธุรกิจสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ร่วมกับจ.บุรีรัมย์ ใช้รถแบ็กโฮเจาะตัดถนนเชื่อมต่อ 2 จังหวัด เร่งเปิดช่องทางระบายมวลน้ำเหนือก้อนใหญ่ลงสู่ลำน้ำมูล ป้องกันน้ำทะลัก. สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา ร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้รถแบ็กโฮขุดเจาะตัดถนนเชื่อมต่อ 2 จังหวัด ...and more »

น้ำท่วมบุรีรัมย์กระทบ5อ.พบอ.พุทไธสงสูง40ซม. - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น;

น้ำท่วมบุรีรัมย์กระทบ5อ.พบอ.พุทไธสงสูง40ซม. - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็นน้ำท่วมบุรีรัมย์กระทบ5อ.พบอ.พุทไธสงสูง40ซม.สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็นน้ำท่วมบุรีรัมย์กระทบ 5 อำเภอ พบชุมชนในเขตอ.พุทไธสง ยังสูง 40 ซม. เจ้าหน้าที่เร่งระบาย. นายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ขณะนี้ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ พบ 5 อำเภอ ...and more »