เรื่องเด่น

รัฐขานรับกวาดล้างเคาน์เตอร์ทัวร์ผี - ไทยรัฐ;

รัฐขานรับกวาดล้างเคาน์เตอร์ทัวร์ผี - ไทยรัฐ

ไทยรัฐรัฐขานรับกวาดล้างเคาน์เตอร์ทัวร์ผีไทยรัฐน.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้มีมติให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว โดยมีประเด็นเร่งด่วน ...and more »