วธ.พิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เทิดพระเกียรติ ร.10 - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

วธ. คัด 65 รายชื่อต้นไม้สำคัญของชาติ จัดพิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 เผย เตรียมเพาะเนื้อเยื่อต้นไม้สำคัญให้คนในท้องถิ่น - นักท่องเที่ยวร่วมปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว วันนี้ (31 ก.ค.) ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ ...

เปิดตัวหนังสือ "รุกข มรดกแผนดิน ใต้ร่มพระบารมี" - คม-ชัด-ลึก

สวธ.กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน 116 โล่ใช้มิติวัฒนธรรมสืบสานตำนานต้นไม้. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือ ...