เรื่องเด่น

เปิดชื่อ65ต้นไม้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติร.10 - อาร์วายที9

เปิดชื่อ65ต้นไม้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติร.10อาร์วายที9ศูนย์วัฒนธรรม * วธ.ประ กาศชื่อต้นไม้ใหญ่ของแผ่น ดิน 65 ต้น "จำปาดะถวายของพระสหายแห่งสายบุรี-ต้น จันทน์หอมกุยบุรี-ตะเคียนทองพันปี" พร้อมบันทึกในหนังสือ "รุกข มรดกของแผ่น ดิน ใต้ร่มพระบารมี" เฉลิม พระเกียรติในหลวง. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ ...and more »

วธ.พิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เทิดพระเกียรติ ร.10 - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ;

วธ.พิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เทิดพระเกียรติ ร.10 - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการวธ.พิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เทิดพระเกียรติ ร.10หนังสือพิมพ์ผู้จัดการวธ. คัด 65 รายชื่อต้นไม้สำคัญของชาติ จัดพิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 เผย เตรียมเพาะเนื้อเยื่อต้นไม้สำคัญให้คนในท้องถิ่น - นักท่องเที่ยวร่วมปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว วันนี้ (31 ก.ค.) ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ ...and more »

เปิดตัวหนังสือ

เปิดตัวหนังสือ "รุกข มรดกแผนดิน ใต้ร่มพระบารมี" - คม-ชัด-ลึก

คม-ชัด-ลึกเปิดตัวหนังสือ "รุกข มรดกแผนดิน ใต้ร่มพระบารมี"คม-ชัด-ลึกสวธ.กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน 116 โล่ใช้มิติวัฒนธรรมสืบสานตำนานต้นไม้. ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แถลงข่าวการจัดพิมพ์หนังสือ ...and more »