"สนช."มีมติรับหลักการกม.กสม. ตั้งกมธ.ร่วมถกร่างกม.กกต. - คม-ชัด-ลึก

สนช.มีมติรับหลักการกม.กสม. ตั้งกมธ.ร่วมถกร่างกม.กกต. 30 มิ.ย. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน โดยได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ...

'สนช.' ไฟเขียวเซ็ตซีโร่ 'กสม.' ยกชุด - VoiceTV

... Sans-Serif, Casual, Script, Small Caps. Defaults Done. ที่ประชุมสนช. เห็นชอบหลักการร่างกฎหมายกสม. วาระที่ 1 ส่งผลให้คณะทำงานชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทันที หลังกฎหมายประกาศใช้. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 190 เสียง รับหลักการในวาระที่ 1 ...