เรื่องเด่น

“หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร”สืบสานพระราชปณิธานในหลวงร.9 - คม-ชัด-ลึก;

“หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร”สืบสานพระราชปณิธานในหลวงร.9 - คม-ชัด-ลึก

คม-ชัด-ลึก“หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร”สืบสานพระราชปณิธานในหลวงร.9คม-ชัด-ลึกดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โครงการตามพระดำริในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับพันธมิตร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ที่ปรึกษา ...and more »