กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน ภัทร รักษาระดับการเติบโต ทั้งสินเชื่อและสินทรัพย์ของลูกค้าภายใต้การบริหาร - สยามธุรกิจ

“กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิ นภัทร-KKP” มองเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมี ทิศทางปรับตัวดีขึ้นบ้าง ยังคงให้น้ำหนักกับปัจจัยที่มีผ ลกระทบหลัก คือ รายได้ภาคการเกษตร การลงทุนภาคเอกชน และตัวเลขการส่งออก ในส่วนของผลการดำเนินงานของกลุ่ มธุรกิจ ช่วงครึ่งปีแรกเติบโตได้ตามแผน ...

เกียรตินาคินคงเป้าสินเชื่อ 5% - โพสต์ทูเดย์

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร รักษาระดับการเติบโตทั้งสินเชื่อและสินทรัพย์ มองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังฟื้นตัวได้บ้าง. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบไปด้วย ...

“เกียรตินาคินภัทร” รักษาระดับการเติบโตทั้งสินเชื่อ-สินทรัพย์ของลูกค้า พร้อมบริการที่หลากหลาย - ประชาชาติธุรกิจ

“กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร-KKP” มองเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นบ้าง ยังคงให้น้ำหนักกับปัจจัยที่มีผลกระทบหลัก คือ รายได้ภาคการเกษตร การลงทุนภาคเอกชน และตัวเลขการส่งออก ในส่วนของผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ช่วงครึ่งปีแรกเติบโตได้ตามแผน ...