เรื่องเด่น

สธ.ยันแก้ไขพรบ.หลักประกันสุขภาพยึดตามรธน. - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น;

สธ.ยันแก้ไขพรบ.หลักประกันสุขภาพยึดตามรธน. - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็นสธ.ยันแก้ไขพรบ.หลักประกันสุขภาพยึดตามรธน.สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็นโฆษกคณะกรรมการการยกร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ชี้แจง การแก้ไข พ.ร.บ. เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสอง และได้แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมพิจารณาด้วย. นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข ในฐานะโฆษกคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.and more »

แจงแก้ไข ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - คม-ชัด-ลึก;

แจงแก้ไข ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - คม-ชัด-ลึก

คม-ชัด-ลึกแจงแก้ไข ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคม-ชัด-ลึกโฆษกฯ แจงการแก้ไข ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 77 วรรคสอง. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกคณะกรรมการยกร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...and more »