เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าระบาดหน้าฝน - คม-ชัด-ลึก

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กำชับส่วนราชการ สถานศึกษา และท้องถิ่น เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงฤดูฝน. วันที่ 26 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ...