แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระราชินีฯ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ประทับ รพ.จุฬาฯ - ประชาชาติธุรกิจ

เมื่อเวลา 19.14 น. วันที่ 30 เมษายน สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย ความว่า ...