มีผลแล้ว 2 กฎหมาย “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / แผนปฏิรูปประเทศ” เหล่าทัพพรึ่บ! นั่งกรรมการ - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

มีผลแล้ว 2 กฎหมาย “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/แผนปฏิรูปประเทศ” ฉบับแรกให้อำนาจ ครม.ชุดปัจจุบันแต่งตั้ง 17 กรรมการ 'นายกฯ' นั่งหัวโต๊ะ ผบ.สส. ผบ.เหล่าทัพ ปลัด กห. เลขาฯสมช. พ่วงข้าราชการพลเรือน-เอกชน ให้ยาแรงหน่วยงานรัฐไม่ทำตาม-ครม.เลือกตั้งบริหารผิดพลาด ส่ง ป.ป.ช.

โปรดเกล้าฯ 'พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ-แผนปฏิรูปประเทศ' - ไทยรัฐ (ข่าวประชาสัมพันธ์) (ลงทะเบียน)

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ" ทบทวนทุก 5 ปี ตามความเหมาะสมสถานการณ์ โปรดเกล้าฯ "พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศ" ให้ ครม.แจ้งความคืบหน้าแผนปฏิรูปต่อสภาทุก 3 เดือน. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ...

ราชกิจจาฯ ประกาศพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติใช้เป็นเป้าหมายพัฒนาประเทศ กำหนดทบทวนทุก 5 ปี - อาร์วายที9

ข่าวการเมือง สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 16:42:46 น. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ...

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ-พ.ร.บ.แผนปฎิรูปประเทศ - ประชาชาติธุรกิจ

วันนี้ (31 ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ...

โปรดเกล้าฯพรบ.ยุทธศาสตร์ชาตินายกนั่งประธาน - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ-แผนการปฏิรูปประเทศแล้ว ให้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 79 ก วันที่ 31 ก.ค. 2560 เผยแพร่ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...

โปรดเกล้าฯพรบ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ - โพสต์ทูเดย์

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยระบุเหตุผลในการประกาศใช้ว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ...

คอลัมน์: กรองสถานการณ์: สปท.ลาโรง ลุ้นไปต่อกก.ปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ - อาร์วายที9

วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.นี้จะมีการจัดงานใหญ่ที่รัฐสภา คือการส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่เป็นคนเลือกและตั้ง สปท.ทั้งหมด. วัตถุประสงค์ของงานเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้ มีคนในรัฐบาลอย่าง สุวิทย์ เมษินทรีย์ ...