โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง - ไทยรัฐ (ข่าวประชาสัมพันธ์) (ลงทะเบียน)

โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 70 มาตรา. วันที่ 28 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ...

ประกาศแล้ว! กม.คดีอาญานักการเมือง มีผลบังคับใช้เริ่ม 29 ก.ย. - ประชาชาติธุรกิจ

วันนี้ (๒๘ ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ รายละเอียด ระบุว่า. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ...

พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพรป.ว่าด้วยคดีอาญานักการเมือง - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พรป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 70 มาตรา ให้ศาลไต่สวนพยานลับหลังได้. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ความว่า ...

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง - ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรง. แบ่งปัน. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560. วันนี้ (28 ก.ย.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ...

โปรดเกล้าฯกม.ลูกคดีอาญานักการเมือง - บ้านเมือง

มีผลบังคับใช้เริ่ม 29 ก.ย.จำเลยที่ถูกพิพากษาแล้ว หากจะยื่นอุทธรณ์จะต้องแสดงตนต่อศาลอุทธรณ์ด้วยตัวเอง. วันที่ 28 ก.ย.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญ ...