"โพล"ชี้ปชช.อยากรู้ข้อเท็จจริงไพรมารี่โหวต - คม-ชัด-ลึก

โพลชี้เป็นสิทธินักการเมืองเคลื่อนไหวปกป้องผลประโยชน์ วิจารณ์กฏหมายลูก ประชาชนจะได้รับรู้ข้อเท็จจริง ชี้ไพรมารี่โหวตเป็นประเด็นที่สนใจที่สุด. 1 ก.ค.60 ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ผ่านกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง ...