เรื่องเด่น

โพล ชี้ รัฐบาลควรนำข้อเสนอ 'การเลือกตั้ง' ของนักการเมืองไปทบทวน - VoiceTV;

โพล ชี้ รัฐบาลควรนำข้อเสนอ 'การเลือกตั้ง' ของนักการเมืองไปทบทวน - VoiceTV

VoiceTVโพล ชี้ รัฐบาลควรนำข้อเสนอ 'การเลือกตั้ง' ของนักการเมืองไปทบทวนVoiceTVสวนดุสิตโพล เผย รัฐบาลควรนำข้อเสนอของนักการเมือง ในประเด็นกฎหมายลูก เรื่องพรรคการเมือง เรื่องการเลือกตั้ง ไปพิจารณาทบทวน แต่มองเป็นการเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการเมือง. ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการผ่านกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ...and more »

"โพล"ชี้ปชช.อยากรู้ข้อเท็จจริงไพรมารี่โหวต - คม-ชัด-ลึก

คม-ชัด-ลึก"โพล"ชี้ปชช.อยากรู้ข้อเท็จจริงไพรมารี่โหวตคม-ชัด-ลึกโพลชี้เป็นสิทธินักการเมืองเคลื่อนไหวปกป้องผลประโยชน์ วิจารณ์กฏหมายลูก ประชาชนจะได้รับรู้ข้อเท็จจริง ชี้ไพรมารี่โหวตเป็นประเด็นที่สนใจที่สุด. 1 ก.ค.60 ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ผ่านกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง ...and more »