เรื่องเด่น

โพลมองนักการเมืองท้วงติงไพรมารีสะท้อนปัญหา - โพสต์ทูเดย์;

โพลมองนักการเมืองท้วงติงไพรมารีสะท้อนปัญหา - โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์โพลมองนักการเมืองท้วงติงไพรมารีสะท้อนปัญหาโพสต์ทูเดย์สวนดุสิตโพล พบประชาชนสนใจประเด็นนักการเมืองคัดค้าน - ท้วงติงระบบการเลือกตั้งแบบไพรมารีโหวต ชี้เป็นการสะท้อนปัญหา. เมื่อวันที่ 1 ก.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,289 คน ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.and more »

"โพล"ชี้ปชช.อยากรู้ข้อเท็จจริงไพรมารี่โหวต - คม-ชัด-ลึก

คม-ชัด-ลึก"โพล"ชี้ปชช.อยากรู้ข้อเท็จจริงไพรมารี่โหวตคม-ชัด-ลึกโพลชี้เป็นสิทธินักการเมืองเคลื่อนไหวปกป้องผลประโยชน์ วิจารณ์กฏหมายลูก ประชาชนจะได้รับรู้ข้อเท็จจริง ชี้ไพรมารี่โหวตเป็นประเด็นที่สนใจที่สุด. 1 ก.ค.60 ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ผ่านกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง ...and more »