คนเชื่อมั่นปี4คสช.ให้คะแนนแก้ทุจริตเพิ่ม-ด้านศก.ลดลง - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

กรุงเทพโพลล์ ประชาชนเชื่อมั่นก้าวสู่ปี 4 คสช. เพิ่มขึ้นได้ 5.38 เต็ม 10 ด้านการเมืองมากสุด ด้านเศรษฐกิจน้อยสุด และลดลงจากครั้งก่อน 0.18 คะแนน. "กรุงเทพโพลล์" ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นประเทศไทยกับการก้าวสู่ปีที่ 4 ...