เรื่องเด่น

โพลล์เผยก้าวสู่ปีที่4คสช.ประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพประเทศไทยเพิ่มขึ้น - โพสต์ทูเดย์;

โพลล์เผยก้าวสู่ปีที่4คสช.ประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพประเทศไทยเพิ่มขึ้น - โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์โพลล์เผยก้าวสู่ปีที่4คสช.ประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพประเทศไทยเพิ่มขึ้นโพสต์ทูเดย์กรุงเทพโพลล์ เผย ก้าวสู่ปีที่ 4 คสช. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 5.38 คะแนน. กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นประเทศไทย กับการก้าวสู่ปีที่ 4 ของ คสช.and more »

คนเชื่อมั่นปี4คสช.ให้คะแนนแก้ทุจริตเพิ่ม-ด้านศก.ลดลง - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น;

คนเชื่อมั่นปี4คสช.ให้คะแนนแก้ทุจริตเพิ่ม-ด้านศก.ลดลง - สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็นคนเชื่อมั่นปี4คสช.ให้คะแนนแก้ทุจริตเพิ่ม-ด้านศก.ลดลงสำนักข่าว ไอเอ็นเอ็นกรุงเทพโพลล์ ประชาชนเชื่อมั่นก้าวสู่ปี 4 คสช. เพิ่มขึ้นได้ 5.38 เต็ม 10 ด้านการเมืองมากสุด ด้านเศรษฐกิจน้อยสุด และลดลงจากครั้งก่อน 0.18 คะแนน. "กรุงเทพโพลล์" ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ความเชื่อมั่นประเทศไทยกับการก้าวสู่ปีที่ 4 ...and more »