ยูนิเซฟวิจัยพบ ร.ร.สอนเพศศึกษาเน้นบรรยาย ไม่สอนคิดวิเคราะห์ เด็กขาดทักษะต่อรองปฏิเสธ - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ยูนิเซฟเผยผลวิจัยพบ โรงเรียนไทยสอนเพศวิถีศึกษาแทบทุกแห่ง แต่ไม่รอบด้าน เน้นสรีระ พัฒนาการทางเพศ เลี่ยงการมีเซ็กซ์ก่อนแต่ง เน้นบรรยายแทนจัดกิจกรรม ขาดการสอนทักษะคิดวิเคราะห์ ต่อรองปฏิเสธ ครูเกินครึ่งไม่ผ่านการอบรม นางวาเลรี ตาตอน รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ...