เรื่องเด่น

โรงเรียนไทย สอนเพศศึกษา ไม่ช่วยวัยรุ่นมีทักษะเรื่องเพศ - บีบีซีไทย;

โรงเรียนไทย สอนเพศศึกษา ไม่ช่วยวัยรุ่นมีทักษะเรื่องเพศ - บีบีซีไทย

บีบีซีไทยโรงเรียนไทย สอนเพศศึกษา ไม่ช่วยวัยรุ่นมีทักษะเรื่องเพศบีบีซีไทยผลวิจัยยูนิเซฟ- ม.มหิดล เผยโรงเรียนไทยสอนเพศศึกษาไม่รอบด้าน เน้นสอนสรีระ พัฒนาการทางเพศ ปลูกฝังเด็กเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ส่งผลเด็กไทยขาดทักษะจัดการเรื่องเพศ ไม่เห็นด้วยกับความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิ ความเสมอภาค ความหลากหลายทางเพศ ...and more »

ยูนิเซฟวิจัยพบ ร.ร.สอนเพศศึกษาเน้นบรรยาย ไม่สอนคิดวิเคราะห์ เด็กขาดทักษะต่อรองปฏิเสธ - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ;

ยูนิเซฟวิจัยพบ ร.ร.สอนเพศศึกษาเน้นบรรยาย ไม่สอนคิดวิเคราะห์ เด็กขาดทักษะต่อรองปฏิเสธ - หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการยูนิเซฟวิจัยพบ ร.ร.สอนเพศศึกษาเน้นบรรยาย ไม่สอนคิดวิเคราะห์ เด็กขาดทักษะต่อรองปฏิเสธหนังสือพิมพ์ผู้จัดการยูนิเซฟเผยผลวิจัยพบ โรงเรียนไทยสอนเพศวิถีศึกษาแทบทุกแห่ง แต่ไม่รอบด้าน เน้นสรีระ พัฒนาการทางเพศ เลี่ยงการมีเซ็กซ์ก่อนแต่ง เน้นบรรยายแทนจัดกิจกรรม ขาดการสอนทักษะคิดวิเคราะห์ ต่อรองปฏิเสธ ครูเกินครึ่งไม่ผ่านการอบรม นางวาเลรี ตาตอน รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ...and more »