Shop With US Online NewsJS

This RSS feed URL is deprecated

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 05/2017 - Cafef.vn

03 trường hợp miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (GDLK) có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. Theo đó, quy định về các trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá ...và hơn thế nữa »

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017 - Tạp chí Thương Trường (lời tuyên bố phát cho các báo)

Thương Trường | Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị tăng mạnh mức phạt, phạt ít nhất 220 triệu đồng với hành vi đào giếng để xả nước thải... là những chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2017.và hơn thế nữa »