Tòa quốc tế: Monsanto hủy hoại môi trường, làm hại người Việt Nam - Tiền Phong

TPO - Nếu tội “diệt chủng môi trường” được thừa nhận trong luật hình sự quốc tế thì những hoạt động của Monsanto có thể cấu thành tội danh đó. Những người biểu tình phản đối Monsanto bên ngoài nơi diễn ra phiên tòa về Monsanto ảnh: Getty Images.

Tòa án quốc tế kết luận Monsanto hủy hoại môi trường Việt Nam - Dân Trí

Dân trí Nếu tội sử dụng “thuộc hủy diệt sinh thái” được thừa nhận trong luật hình sự quốc tế thì các hoạt động của Monsanto đã phạm phải tội danh như vậy, các thẩm phán quốc tế tuyên bố trong phiên tòa chống lại tập đoàn hóa chất khổng lồ của Mỹ tại La ...