Tin bài hàng đầu

Tổng Bí thư: Lò nóng lên rồi, củi tươi vào cũng cháy - Dân Trí;

Tổng Bí thư: Lò nóng lên rồi, củi tươi vào cũng cháy - Dân Trí

Dân TríTổng Bí thư: Lò nóng lên rồi, củi tươi vào cũng cháyDân TríMongtriệt diệt mọi tham quan, lãng phí... Nếu không, đất nước này đang nguy cấp! Thích· Trả lời · Chia sẻ· 0. ho mi hu · 12:27 ngày 01/08Tổng Bí thư: Lò nóng lên rồi, củi tươi vào cũng cháy, Chuẩn, quá chuẩn. Ko ai được đứng trên pháp luật, phải loại ...và hơn thế nữa »