Thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng nhanh - ONLINE NEWSPAPER OF THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM (lời tuyên bố phát cho các báo)

(Chinhphu.vn) - Theo Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) năm 2016, tổng giá trị giao dịch qua hệ thống này đạt 320.000 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm 2015. Điều này cho thấy người dân đã giảm dần rút tiền từ ATM mà chuyển ...

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang tăng nhanh - Đài Tiếng Nói Việt Nam

VOV.VN - Năm 2017 ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện các đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. google+ · twitter · email · Like VOV. Theo Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam ...

Hạn chế rủi ro trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ - enternews.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (sự đăng ký) (Blog)

(DĐDN) – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đã ký Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ. Chỉ thị nêu rõ, nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, ...

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang tăng nhanh - Cafef.vn

Năm 2017 ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện các đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Thói quen dùng tiền mặt không dễ bỏ · Hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt · Tỷ trọng thanh toán ...

Hạn chế rủi ro trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ - VFPress.vn (lời tuyên bố phát cho các báo) (Blog)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đã ký Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ. Chỉ thị nêu rõ, nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn và ...