Trái cây Nam bộ mất mùa, xuống giá - Kinh tế Nông thôn

Không những mất mùa nặng mà nhiều loại trái cây niên vụ năm nay bị giảm giá do đụng mùa, giảm chất lượng vì trễ vụ. Trái cây Nam bộ mất mùa, xuống giá. Sầu riêng được bày bán trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Đắk Nông - Ảnh: Nguyễn Trí. Mức độ giảm ...